Програма: Управление и развитие на хора

2808.00 лв

Програма: Управление и развитие на хора

В продължение на 6 модула тази програма ще ви запознае с основни принципи и практики в управлението на човешките ресурси

avatar
avatar
 • Начална дата: 23.01.2024
 • Крайна дата: 01.08.2024
 • Тип на курса: С фиксиран график
 • Език на съдържанието:Български

Какво ще научите

Как различните стратегии в управлението на човешките ресурси допринасят за постигане на бизнес резултати
Как да разработвате различни програми и стратегии за по-ефективно планиране на работната сила и управление на таланта в организацията при бързо променящия се пазар на труда
Как да прилагате различни най-добри практики и стратегии за управление на представянето и възнаграждения на служителите
Как да избирате възможно най-добрата стратегия за обучение и развитие на таланта, като използвате иновативни методи и подходи за ефективно учене
Как да използвате и анализирате различни ЧР показатели и данни, за да взимате по-ефективни бизнес решения
Основни познания от трудово-правни взаимоотношения и необходимата администрация

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

96 часа

самостоятелни работи

3

Адаптивен дизайн

Да с 4 резолюции

Социално обучение

Да

Работа в малки групи

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Модул 1: Стратегическо позициониране на ЧР функция
23.01.2024 - 31.01.2024

 • самостоятелни работи: 1
Управление на хората – основни принципи и практики
Преживяване на служителите (Employee Experience) - значение за бизнеса и роля на ЧР функцията за неговото подобряване
Управление на хората – минало, настояще и тенденции
Позициониране на ЧР функцията – роли, структури, функции.
Организационна култура, мисия, визия, ценности. Ключови заинтересовани страни и как да взаимодействаме с тях.
Основни инструменти в управлението на хората. Личното ми професионално развитие
Предаване на групов казус - Част 1
2
Модул 2: Планиране и подбор
20.02.2024 - 28.02.2024

Стратегии за планиране на персонала
Работодателска марка – защо е важно и как ни помага в стратегиите за привличане на таланти
Employee Value Proposition
Стъпки в процеса на подбор
Длъжностни характеристики
Използване на компетентностни модели при подбор и селектиране
Добри практики за подбор, спрямо културата на компанията /culture fit/
Инструменти и добри практики за оценка и подбор
Провеждане на интервю
Въвеждане на служителите
3
Модул 3: Развитие на хората
19.03.2024 - 27.03.2024

Процеси, свързани с развитието на хората в организацията и роля на ЧР
Как да прилагаме теории за учене и мотивация на възрастните, за да създадем култура на непрекъснато учене и развитие
Прилагане на компетентностни модели при създаване на стратегии за развитие на определени способности
Методи и добри практики за създаване на ефективни обучения и програми за развитие
Използване на различни методи за доставяне на обучение, с цел постигане на максимален ефект чрез гъвкав модел /Blended-learning strategies/
Създаване на учеща организация , чрез социално взаимодействие на хората в компанията
Създаване на обучения и програми за развитие на лидерство и таланти в организацията. Стратегии и добри практики
Оценяване ефективността на обученията и програмите за развитие на таланти
4
Модул 4: Трудово представяне и възнаграждения
23.04.2024 - 30.04.2024

Изграждане на стратегия за трудови възнаграждения
Фактори, които влияят върху стратегията за образуването на възнагражденията и как могат да бъдат използвани, за да влияем върху организационната промяна
Данни и анализи за пазара на труда и как да ги използваме за изграждане на ефективна стратегия
Видове допълнителни възнаграждения и придобивки и тяхното отчитане
Стратегии и подходи за управление на трудовото представяне
Връзка на трудовото представяне със политиките за възнаграждения
Създаване на иновативен компенсационен пакет с правилната комбинация от възнаграждения и допълнителни придобивки, който подпомага организационното развитие и е справедлив за служителите.
5
Модул 5: Администриране на персонала и трудови правоотношения
27.05.2024 - 05.06.2024

Кодекс на труда и други документи от трудовото законодателство
Изисквания за заемане на длъжност
Необходими документи за сключване на трудов договор
Видове трудови договори, допълнителни документи и споразумения. Регистрация в НАП
Прекратяване на трудови взаимоотношения и трудов договор
Общ стаж, професионален опит и осигурителен стаж
Трудово досие, съдържание и изисквания към съхранение
Професионална квалификация и допълнителни договори за обучение
Отпуски и болнични
Регламентирано и гъвкаво работно време и работа от разстояние
Защита на личните данни – основни изисквания и нормативна база
6
Модул 6: Ангажираност на служителите
24.06.2024 - 02.07.2024

 • самостоятелни работи: 2
Какво е ангажираност и как допринася за цялостното представяне на организацията
Ролята на лидерството, мениджмънта и ЧР в повишаване на ангажираността на служителите
Фактори, които влияят на ангажираността и как да ги измерваме
Примерни специфични програми за благополучие на служителите, изграждане на култура на включеност
Лидерство с фокус върху хората – как ЧР професионалистите могат да допринесат за развитие на културата в организацията и каква трябва да е стратегията ни
Роля на ЧР професията в създаването на цялостна стратегия за повишаване на ангажираността и как можем да подпомогнем мениджърите и лидерите
Предаване на групов проект
Предаване на финален групов проект

Изисквания за преминаване

 • предадена самостоятелна работа

Пълно описание

Управление и развитие на хора

6-месечна програма, която ще ви запознае с основни принципи и практики в управлението на човешките ресурси

Продължителност: 6 месеца (Януари - Юни 2024)
Начин на провеждане: Виртуално; Всеки модул се състои от 5 сесии по 3 часа всяка
Ангажираност: 18-20 часа на месец, което включва присъствени сесии, групова работа с ментори, индивидуална работа. 

Управлението на човешките ресурси е широка тема, която докосва много различни елементи от организационното развитие, но има някои ключови концепции и умения, които всеки ЧР практик трябва да познава. Програмата "Управление и развитие на хора" на БАУХ е създадена да предостави именно тези основни понятия и умения, необходими за успешна кариера в областта. Независимо дали тепърва навлизате в сферата на управлението на човешките ресурси, дали изпълнявате ЧР функции като допълнение към основната ви роля, или сте поели по пътя на ЧР професионалист/специалист, ако искате да придобиете широки познания и разбиране за ЧР функцията и ролята й в организацията, тази програма е за вас.

Преминавайки през 6-те модула на програмата, ще преминете през цялостния жизнен цикъл на един служител в компанията и ще откриете  връзката между различните елементи. Ще се запознаете с различни похвати за стратегическо планиране и как ЧР функцията може да бъде истински партньор на бизнеса. Ще имате възможност да приложите наученото на практика чрез работа по индивидуални и групови задания и казуси, за които ще можете да разчитате на ментор - експерт в областта.

 

След завършване на програмата вие ще:

 • имате цялостна представа за ЧР функцията и взаимодействията на отделните звена
 • можете да изградите успешна ЧР стратегия, която да добавя стойност на бизнеса
 • познавате основни инструменти, процеси, процедури и системи, които се използват в управлението на човешките ресурси
 • можете да разпознавате различни стратегии за планиране на персонала
 • разпознавате успешните елементи на работодателската марка и как да създавате печеливша стратегия за привличане на таланти
 • повишите уменията си в подбора и ще можете да използвате различни инструменти за подбор и привличане на таланти
 • придобиете цялостна представа за процесите, свързани с развитието на хората в организацията и ролята на ЧР в тях
 • можете да съставяте ефективна обучителна програма за въвеждане на нови служители, развитие на лидерство или управление на таланти
 • знаете как да създадете ефективна обучителна програма, която води до измерими резултати
 • познават основните принципи в изграждането на цялостна програма за възнаграждения и управление на представянето
 • познавате основните документи, правила и наредби от трудовото законодателство
 • можете да изградите успешна програма за повишаване ангажираността на служителите, подкрепена с ключови данни и анализи
 • разпознавате ключови индикатори от управлението на хора и как да работите с тях при изграждането на цялостни стратегии за управление на таланти и ангажираност на служители

 

Провеждане:

Програмата "Управление и развитие на хора" на БАУХ е структурирана в 6 модула, като всеки модул е с обща продължителност 15 часа и ще се проведе виртуално, в рамките на 5 сесии по 3 часа.

Регистрация и такса за участие

Може да се регистрирате за курса чрез платформата или като се свържете с нас.
При записване на повече от 3-ма участници от една компания, може да се възползвате от 10% отстъпка. 

Такси за участие:

Early-Bird: при регистрация до 8 януари 2024 г.

 • такса за членове на БАУХ: 1 800 лв. с вкл. ДДС
 • такса за нечленове на БАУХ: 2 340 лв. с вкл. ДДС

Редовна такса: при регистрация след 8 януари 2024:

 • такса за членове на БАУХ: 2 160 лв. с вкл. ДДС
 • такса за нечленове на БАУХ: 2 808 лв. с вкл. ДДС

Информация за преподавателя

Златина Михайлова
Преподавател
 • курсове 2
 • Златина е професионален обучител и фасилитатор с над 20-годишна практика. Тя води програми за развитие на мениджъри на редица компании, като... Виж повече

Пепина Митева
Преподавател
 • курсове 2
 • Пепина има над 20 години професионален опит в сферата на управлението и развитието на хората  като мениджър, консултант и преподавател в над... Виж повече

Emil Minev
Автор
 • курсове 6
 • обучаеми90

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

icon
Горе